Metodoloxías
Análise de fontes documentais
Estudo de casos
Proba obxectiva
Descrición
Consistirá nun sistema de tutorías por parte do profesorado donde se atenderá de forma persoal ao alumno.