Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecemento das principais institucións xurídicas. A1
A3
A4
A8
A9
A10
A11
A12
B10
B12
B1
B2
B4
C4
C5
C8