Metodoloxías Descrición
Seminario Sesións en grupos reducidos, dirixidas polo profesor da asignatura
Proba mixta Proba de avaliación ao final de cuatrimestre, con preguntas teóricas e prácticas sobre a materia estudiada.
Sesión maxistral Sesións expositivas de materias do programa