Metodoloxías Descrición
Portafolios do alumno Trala sesión os alumnos terán que realizar obrigatoriamente un comentario por escrito sobre as cuestións xurídicas plantexadas na película. O comentario será entregado na sesión seguinte.

Discusión dirixida A proxección da película irá precedida dun breve comentario do profesor no que se darán certas claves para o visionado da película. Trala proxección o profesor plantexará reflexións ou cuestións coa finalidade de fomentar o debate entre os estudantes
Análise de fontes documentais Para a elaboración do comentario, os alumnos terán que consultar ou manexar as fontes legais oportunas e a bibliografía e xurisprudencia que recomende o profesor