Metodoloxías
Análise de fontes documentais
Discusión dirixida
Descrición
Mediante as titorías, os alumnos recibirán a orientación necesaria durante a realización dos seus estudios para superar as dificultades que xurdan na súa aprendizaxe