Temas Subtemas
1. Introdución

1.1. Que é a literatura? Que é a literatura inglesa?
1.2. O "canon" da literatura inglesa
1.3. Periodización
2. O período anglosaxón ou de inglés antigo na literatura inglesa (450-1066) 2.1. Introdución á historia da literatura inglesa anterior ao século XI
2.2. Poesía épica e elexíaca
Lecturas: Fragmentos de "The Battle of Maldon," "The Wife's Lamment," Beowulf e “The Dream of the Rood”
3. Literatura inglesa medieval ou período do inglés medio (1066-1500) 3.1. Introdución: contexto histórico, social e cultural
3.2. Teatro relixioso inglés
a) Orixes do teatro inglés
b) Misterios, milagres e moralidades medievais
Lectura: Fragmentos de Everyman
3.3. Geoffrey Chaucer e os seus contemporáneos
a) Gower e o poeta Gawain
b) Chaucer e a súa obra
Lectura: Fragmentos do “Prólogo General" de The Canterbury Tales, de Geoffrey Chaucer
3.4. Lírica inglesa dos séculos XIV e XV
a) Poesía lírica medieval
b) Amor cortés
c) Romances medievais
Lecturas: “In praise of women,” “Syng We, Syng We,” “Gentilesse,” fragmentos de “Merciless Beauty”
4. A literatura inglesa renacentista (1500-1660)
4.1. Introdución: contexto histórico, social e cultural
4.2. Poesía do século XVI: o soneto inglés
a) Wyatt e Surrey
b) Sidney, Spenser e Shakespeare
Lecturas: selección de sonetos
4.3. Teatro renacentista inglés
a) Edificacións, convencións e tipo de obras
b) Teatro isabelino e xacobeo: Marlowe e Shakespeare
Lectura: Hamlet
4.4. Poesía metafísica de principios do XVII
a) Poetas metafísicos e "cavalier"
b) John Donne e Andrew Marvell
Lecturas: selección de poemas
5. A Restauración (1660-1700): prosa de finais do XVII 5.1. Prosa relixiosa
5.2. Autobiografía e diarios
5.3. Libros de viaxe
Lecturas: Fragmentos do Diary de Samuel Pepys