Bibliografía básica

Lecturas obrigatorias:

Ao comezo de curso porase ao dispor do alumnado (en Reprografía, en Moodle, ou na clase) unha copia das lecturas obrigatorias anteriormente referidas na sección de "Contidos", coa excepción da obra Hamlet de Shakespeare, a única obra completa nesta lista. 

En Moodle haberá un enlace a unha versión online de Hamlet, pero anímase ao alumnado a conseguir unha edición impresa ou electrónica para o seu uso individual. Deberá ser unha versión orixinal e completa de calquera editorial académica (ex., Oxford University Press, Penguin, Longman, Cambridge UP, entre outras).

Pode usarse unha edición bilingüe para favorecer a comprensión das lecturas, mais as referencias ás obras en discusións orais ou escritas deberán ser á versión inglesa.

Bibliografía complementaria

Recursos impresos:

Abrams, M. H., et. al., gen. ed., The Norton Anthology of English Literature. 2 vols. 7th ed. New York: Norton, 2000.

Alexander, Michael. A History of English Literature. London: Macmillan, 2000.

Blamires, Harry. A Short History of English Literature. London: Routledge, 1984.

Beadle, Richard, ed. The Cambridge Companion to Medieval English Theatre. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

Burrow, J. A.  Middle English Literature. Oxford: Blackwell, 2004.

Carter, Ronald and John McRae, The Routledge History of Literature in English. Britain and Ireland. London & New York: Routledge, 1998.

Clanchy, M. T. From Memory to Written Record: England 1066-1307. Oxford: Blackwell, 1992.

Ford, Boris, ed. The Pelican Guide to English Literature. 8 vols. Harmondsworth: Penguin, 1988.

Godden, Malcolm, and Michael Lapidge, eds. The Cambridge Companion to Old English Literature. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

MacLean, Gerald, ed. Culture and Society in the Stuart Restoration: Literature, Drama, History.Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

Ousby, Ian. The Cambridge Guide to Literature in English. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.

Rogers, Pat, ed., The Oxford Illustrated History of English Literature. Oxford: Oxford University Press, 1994.

Sanders, Andrew. The Short Oxford History of English Literature. Oxford: Oxford University Press, 1994.

Recursos na rede:

- English Literature: http://www.lang.nagoya-u.ac.jp/~matsuoka/EngLit.html#Medieval

- Luminarium. Anthology of English Literature: http://www.luminarium.org/lumina.htm

- Medieval England: http://www8.georgetown.edu/departments/medieval/labyrinth/subjects/british_isles/england/england.html

- The Cambridge History of English and American Literature: http://www.bartleby.com/cambridge/

- The Norton Anthology of English Literature: www.wwnorton.com/nael/