Resultados de aprendizaxe Competencias do título
1. Interpretar os feitos e as políticas sociais desde os distintos paradigmas teóricos no campo das migracións internacionais. AM2
AM5
AM9
BM20
BM21
BM22
CM3
CM6
2. Demostrar un coñecemento avanzado e crítico sobre as teorías e os debates académicos actuais de maior relevancia sobre as dinámicas migratorias. AM10
AM11
AM14
BM3
BM14
BM18
3. Dominar as principais ferramentas conceptuais e técnicas que permiten definir un colectivo e unha problemática migratoria como obxecto de estudo e análise. AM8
AM10
AM14
BM1
BM2
BM7
4. Realizar unha análise crítica da realidade social e do desenvolvemento profesional vinculada aos feitos sociais sobre os que se traballa e desenvolver a capacidade de traballar en equipos interdisciplinares. BM1
BM2
BM3
BM7
BM14
BM17
BM18
BM20
CM1
CM3
CM5
CM7