Metodoloxías
Traballos tutelados
Obradoiro
Descrición
O alumnado poderá consultar co profesorado da materia as dúbidas e preguntas que considere oportunas para a realización dos traballos. Para concertar unha titoría será preciso concretar un día por correo electrónico.