Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Identificar e explicar as distintas formas de violencia contra as mulleres. AM5
AM7
AM18
AM20
BM22
CM5
CM6
Analizar situacións de violencia contra as mulleres no contexto da sociedade patriarcal e en diversos contextos específicos (laboral, afectivo, medios de comunicación, etc.) AM4
AM5
AM7
AM16
AM18
AM20
BM2
BM4
CM1
Desenvolver propostas de políticas para a prevención e intervención en violencia de xénero en distintos contextos. AM3
AM4
AM5
AM6
AM7
AM16
AM18
AM19
BM2
BM15
BM17
BM19
Adquirir os coñecementos teóricos básicos sobre a regulación legal en España da loita contra a violencia de xénero e dos instrumentos legais básicos da materia. AM5
AM6
AM16
AM18
BM4
BM22
CM5