Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A3 B2 B15 B17 B19 Realizarase un traballo de investigación de en torno a 20 páxinas sobre un obxecto de estudo incluído no temario da materia. 100
 
Observacións avaliación