Resultados de aprendizaxe Competencias do título
- Coñecer os aspectos básicos da posprodución dixital. - Capacitar ao alumno no uso das ferramentas de composición dixital que inclúen croma, animacións gráficas e elementos 3D. - Capacitar ao alumno nos procesos de integración de vídeo real con obxectos virtuais 3D. A1
A2
A4
A5
A7
A8
A12
B4
B5
B6
B8
B9
C1
C2
C3
C4