Temas Subtemas
1- Conceptos básicos de posprodución dixital. - Introdución á posprodución.

- Exemplos. Fluxos de traballo

2- Composición dixital. - Composición de imaxe e vídeo.

- Corrección da cor.

- Ferramentas de transformación, filtros.

- Máscaras. Rotoscopía.

- ChromaKey. LumaKey.

- Tracking 2D.
3- Matchmover. - Sincronización de cámaras real e virtual

- Tracking 3D

- Calibración de cámaras e refinado de movemento.

- Sistema de coordenadas

- Render. Exportación a Maya
4- Integración de vídeo real e elementos animados. - Render-passes.

- Composición de vídeo real e render-passes de elementos animados.

- Posprodución.