Temas Subtemas
1. Formatos e tendencias de comunicación multimedia. . Marco conceptual.
. Narrativa multiplataforma.
. Narrativa crossmedia.
. Narrativa transmedia.
2. Factores e estratexias de comunicación en Social Media. . O valor da conversación social.
. Obxectivos: por que e para que dos Social Media?
. Selección de Social Media en función do contido audiovisual.
. Estratexias para impulsar a interacción.
3. Creación e optimización de contidos en liña. . A mensaxe.
. A biblia de desenvolvemento.
. A selección das plataformas.

4. Estratexias de comunicación combinadas on-off line. . Coherencia contido-soporte.
. Estratexias combinadas.
5. Planificación e desenvolvemento de proxectos de comunicación multimedia. . Metas e obxectivos.
. Planificación.
. Execución.
. Avaliación de resultados e obtención de conclusións.