Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A6 A7 A8 A12 B9 C3 Docencia participativa para o debate dos conceptos e marco contextual desenvolvido. 30
Obradoiro A1 A2 A7 A8 A12 B9 C1 C2 C3 C4 A cualificación de cada alumno integrante do grupo podería ser diferente en función da súa achega e compromiso.

70
 
Observacións avaliación

Ortografía: as posibles faltas de ortografía nos exames e traballos baixarán de modo significativo a cualificación dos mesmos.