Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer, identificar e utilizar correctamente os elementos estruturais e os códigos formais e expresivos aplicables á narración gráfica e audiovisual. A2
A4
A5
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B10
B11
B12
C1
C3
C4
C6
C7
C8
C9