Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba mixta A2 A4 B1 B3 B4 B10 B11 C1 C4 C6 C8 C9 Correspondenza do exposto por o estudante cos contidos expostos na aula ou no material de estudo. 50
Obradoiro A5 B2 B5 B6 B7 B8 B12 C3 C6 C7 Correspondencia co planteamento do exercicio e coas competencias correspondentes. 50
 
Observacións avaliación

Os alumnos deberán consultar diariamente o Moodle,
porque a través deste espazo docente virtual comunicaráselles toda a
información necesaria sobre a materia: documentos, avisos e
cualificacións.