Temas Subtemas
Composición gráfica Elementos conceptuais (punto, liña, plano, volume)
Elementos visuais (forma, medida, cor, ton, textura)
Elementos de relación (posición, relación, espazo, gravidade, movemento)
Linguaxe e narrativa audiovisual Elementos espaciais (plano, escena, secuencia, angulación, movementos de cámara, iluminación)
Elementos temporais (tempo, montaxe, raccord)
Introdución ao storyboard en animación e videoxogo.
Linguaxe e narrativa gráfica O cómic e outras manifestacións.
Elementos característicos (viñeta, encadre, códigos gestuales, linguaxe do corpo, recursos cinéticos, metáforas visuais, elementos fonéticos, cor)