Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecimento das metodoloxías de análise microeconómico mediante modelos matemáticos y análisis gráfico. A1
A2
A3
A4
A6
A7
A8
A10
A11
A12
A13
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
C1
C3
C4
C5
C6
C7
C8
Capacidade de aplicación a un amplio rango de problemas e decisions económicas dos distintos tipos de axentes económicos. A1
A2
A3
A4
A5
A7
A8
A9
B1
B2
B3
C1
C6
C7
C8