Temas Subtemas
Parte I: Interacción Estratéxica 1. Introducción
2. Enfoque estático
3. Enfoque dinámico
4. Diferenciación de productos
Parte II: Fallos de mercado 1. Introducción
2. A información
3. Externalidades e bens públicos