Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer a misión e o alcance da denominada economía organizacional Comprender a dimensión organizativa, contractual e económica da organización da actividade económica Coñecer e compender as principais teorías que nos permiten a análise económica da organización A7
B1
B2
B3
B5
C1
C4
C6
C8
Capacidade para detectar, analizar, resolver e comunicar problemas organizativos mediante o manexo dos conceptos e teorías da economía organizacional A1
A4
A6
A8
A9
A10
A11
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
C1
C3
C6
C8
Concienciación de que a formación continuada e o saber son fundamentais para o mellor desenrolo das nosas vidas e a sociedade. Integración de valores éticos fundamentais como principio rector nos comportamentos como profesionales e ante todo como cidadáns. Compromiso a prol dun desenrolo dunha sociedade que respecte os dereitos fundamentáis do ser humán, a solidariedade interpersoal, o respecto polo medioambiente e a xusticia social. A1
A2
A3
A4
A5
B8
B10
C4
C5
C7
C8