Temas Subtemas
BLOQUE I. INTRODUCCIÓN 1. ECONOMÍA ORGANIZACIONAL
BLOQUE II. A ORGANIZACIÓN DA ACTIVIDADE ECONÓMICA 1. DIVISIÓN DO TRABALLO E COORDINACIÓN
2. CONTRATOS
3. EFICIENCIA
Os contidos a abordar en cada un dos temas detallárase nos materiais ou guías que cada profesor colgará en Moodle, adaptándoos as especificidades de cada titulación.
BLOQUE III. A ANÁLISE ECONÓMICA DA EMPRESA 1. TEORÍA DE COSTES DE TRANSACCIÓN
2. TEORÍA DE AXENCIA
Os contidos a abordar en cada un dos temas detallárase nos materiais ou guías que cada profesor colgará en Moodle, adaptándoos as especificidades de cada titulación.