Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer e saber utilizar as técnicas de análises exploratorio dunha base de datos AI10
AI11
AI12
AI13
BI1
BI2
BI3
BI5
BI6
BI7
BI9
CI1
CI2
CI3
CI4
Coñecer e saber realizar un contraste de hipótese. AI10
AI11
AI12
AI13
BI1
BI2
BI3
BI5
BI6
BI7
BI9
CI1
CI2
CI3
CI4
Saber analizar os resultados e interpretalos. AI10
AI11
AI12
AI13
BI1
BI2
BI3
BI5
BI6
BI7
BI9
CI1
CI2
CI3
CI4