Resultados de aprendizaxe Competencias do título
En función do Traballo Fin de Máster realizado polo alumno/a. AI14
AI15
BI1
BI2
BI3
BI4
BI5
BI6
BI7
BI8
BI9
CI1
CI2
CI3
CI4