Metodoloxías Descrición
Presentación oral Presentación do alumno do traballo realizado e artigos que analizou
Discusión dirixida O profesor resolvera dúbidas e orientará ao alumnado no Traballo Fin de Máster
Traballos tutelados O alumnado realizará a investigación redactará o Traballo Fin de Grao coa tutela do profesor/a
Actividades iniciais O profesor explica ao alumnado as características do Traballo Fin de Máster