Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A14 A15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 Avaliarase a memoria final polo seu contido, redacción e
presentación.
Avaliarase a exposición oral e a utilización de medios gráficos, así
como a asistencia á todas as presentacións dos alumnos do Máster
100
 
Observacións avaliación