Metodoloxías
Aprendizaxe colaborativa
Traballos tutelados
Práctica de actividade física
Descrición
Asistencia a titorias colectivas desenvolvidas perante o horario lectivo.
Reunión cos profesores da materia para aclarar dúbidas sobre:
- Os contidos teórico-prácticos e as actividades adecuadas para a súa aprendizaxe.
- Fontes bibliográficas a consultar.
- A realización do traballo teórico-práctico colectivo ou individual.
- Os alumnos con matrícula parcial serán atendidos en el horario de tutorias oficiales do profesor previa cita.