Metodoloxías
Prácticas a través de TIC
Portafolios do alumno
Esquemas
Análise de fontes documentais
Obradoiro
Descrición
Tempo que cada profesor ten reservado para atender e resolver dudas aos alumnos individualmente, para asesorar a cada un sobre o desenvolvemento do seu traballo concreto.