Bibliografía básica

Información urbanística dispoñible a través de distintas administracións públicas e institucións:

Plans territoriais
Plans de ordenación de recursos naturais
Plans xerales de ordenación municipal
Normas subsidiarias
Catálogos
................................
Bibliografía complementaria