Metodoloxías Descrición
Solución de problemas Ver páxina web da asignatura: http://caminos.udc.es/info/asignaturas/grado_itop/221/
Proba obxectiva Ver páxina web da asignatura: http://caminos.udc.es/info/asignaturas/grado_itop/221/
Proba de resposta breve Ver páxina web da asignatura: http://caminos.udc.es/info/asignaturas/grado_itop/221/
Sesión maxistral Ver páxina web da asignatura: http://caminos.udc.es/info/asignaturas/grado_itop/221/