Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Presentación oral A9 A13 B4 B10 B12 B20 C16 C17 C18 C9 C19 Avaliación da presentación oral 20
Sesión maxistral A9 A13 B11 B12 B19 C2 Asistencia 10
Proba práctica A9 B2 B3 B12 B8 B7 C18 C19
Proba baseada na resolución dun ou máis casos prácticos
70
 
Observacións avaliación