Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Realizar unha introducción á Bioquímica para coñecer a estrutura e funcionamento do ser humán a un nivel molecular, tanto no que fae referencia as súas moléculas compoñentes (biomoléculas) como ás relacions que se establecen entre elas (metabolismo), plantexando tamén a enorme complexidade organizativa. A1
A2
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C8
C9
Coñecer e comprender os concetos básicos e principais da Física Xeral. A2
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C3
C4
C8
C9
Manter actualizados os coñecementos, habilidades e actitudes científicas relacionados coa Biofísica e Bioquímica, cunha actitude de aprendizaxe e mellora. A17
C4
C5