Resultados de aprendizaxe Competencias do título
1.- Detaxar os aspectos claves da estructura e función dos elementos que compoñen o complexo tobillo-pie; e a súa relación cos nivei articulares supra-yacentes (extremidad inferior, pelvis e columna lumbar). 2.- Comprender e aplicar as diferentes fases do proceso de razonamiento clínico ás disfuncions do complexo tobillo-pie (exame subxetivo o anamnesis, planificación da exploración física, exploración física, planificación da intervención, intervención, reevaluación). 3.- Analizar a evidencia teórica existente sobre a pato-mecánica das principais disfuncions do complexo tobillo-pie no adulto. 4.- Coñecer e poñer en práctica aquelas técnicas fisioterápicas que evidencian maior eficacia no abordaxe fisioterápico das disfuncions máis incidentes/prevalentes do complexo tobillo-pie. A1
A3
A5
A6
A7
A8
A12
A13
A15
A16
A17
A19
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C3
C6
C8
C9