Metodoloxías
Estudo de casos
Prácticas de laboratorio
Descrición
Resolución de dudas na aula/laboratorio e asistencia a tutorías