Metodoloxías Descrición
Estudo de casos Análise, orientado polo profesor, de diferentes casos clínicos directamente relacionados cos contenidos fundamentais da materia. Se dirixirá ó alumno no proceso de razonamiento clínico en cada uno dos casos presentados.
Sesión maxistral Exposición os contenidos fundamentais de cada tema, para dotar o alumno das ferramentas teóricas necesarias para completar con éxito as fases do proceso de razonamiento clínico aplicado ó complexo tobillo-pie. Sendo capaz, por tanto, de identificar as causas e consecuencias clínicas, locais e supra-yacentes, das disfuncions a este nivel; e de planificar e desarrollar adecuadamente o abordaxe fisioterápico das mesmas.
Prácticas de laboratorio Demostración e práctica das técnicas diagnósticas e de intervención descritas nos contidos teóricos da materia
Proba mixta A evaluación final da materia se efectuará a través dunha proba mixta que incluirá: test + preguntas cortas + resolución dun caso clínico