Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Adquisición de coñecementos e capacidades para aplicar a Psicopatoloxía dentro do contexto da Terapia Ocupacional A1
A3
A13
A15
A23
A34
B3
B4
B5
B14
B15
C1
C4
C8
Adquisición de coñecementos e capacidades para aplicar a Psiquiatría dentro do contexto da Terapia Ocupacional. A4
A6
A8
A9
A13
A15
A16
A17
A18
A19
A33
A34
B3
B4
B5
B6
B7
B9
B11
B12
B19
B25
B29
B37
C1
C3
C6
C8
Integración de coñecementos que posibiliten a capacitación para aplicar a teoría e a práctica da Terapia Ocupacional no campo da Saúde Mental. A1
A2
A7
A9
A10
A12
A13
A15
A16
A17
A20
A27
A32
A33
A34
B1
B3
B4
B5
B7
B9
B11
B12
B13
B14
B15
C1
C3
C4
C6
C7
C8
Capacidade para manter actuacións profesionais axustadas a estándares de calidade e prácticas baseadas na evidencia no campo da saúde mental. A3
A4
A6
A7
A9
A10
A13
A16
A19
A21
A23
A25
A27
A29
B1
B2
B3
B8
B9
B11
B12
B13
B14
B18
B26
B29
B34
B36
B37
C1
C3
C4
C5
C6
C7
C8