Metodoloxías
Obradoiro
Estudo de casos
Sesión maxistral
Eventos científicos e/ou divulgativos
Lecturas
Actividades iniciais
Descrición

A atención personalizada farase, globalmente, mediante tutorías personalizadas directas e virtuais, individuais e grupais.