Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Ser capaz de desenvolver un proxecto de investigación baseándose nos coñecementos adquiridos en todos os módulos do máster. AI1
AI2
AI3
AI4
AI5
AI6
AI7
AI8
BI1
BI2
BI3
BI4
BI7
BI8
BI9
BI10
BI11
BI12
BI13
BI14
BI17
BI18
BI19
BI21
BI22
CI2
CI4
CI6
CI7
CI8
CI9