Metodoloxías Descrición
Investigación (Proxecto de investigación) O alumno aplicará as competencias adquiridas (coñecementos e técnicas)ao longo do programa para a resolución de problemas concretos no ámbito da investigación. Por outra banda, a plasmación dos resultados obtidos nun documento, permite que o alumno estruture a información obtida, compárea con datos bibliográficos e sexa capaz de cotejarla e avaliala.
Presentación oral A exposición do Traballo Fin de Máster ante un tribunal confire ao alumno a capacidade de preparar a defensa dun proxecto, expolo publicamente de forma clara e concisa e defendelo sobre a base dos coñecementos propios ou as experiencias alleas.