Temas Subtemas
Proxecto de investigación aplicando os coñecementos adquiridos nos módulos Reoloxía e Termomecánica. Elaboración e presentación do TFM