Bibliografía básica

Todas as recomendadas no resto de materias do Máster, así como artigos científicos relacionados coa temática do TFM.

Bibliografía complementaria