Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecemento da enxeñaría de sistemas aplicada á definición dun buque, artefacto ou plataforma marítima mediante a análise e optimización do seu ciclo de vida. AP13
BM5
BP1
BP6
BP7
CM2
CM3
CM4
CM7
CM12
CM13