Metodoloxías
Solución de problemas
Traballos tutelados
Estudo de casos
Descrición
Os traballos tutelados, a solución de problemas e o estudo de casos serán propostos ao longo do curso, polo que o alumnado será guiado no desenvolvemento dos mesmos, requirindo unha atención personalizada.