Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Describir o uso e indicación de medicamentos e produtos sanitarios de prescrición colaborativa estandarizada. A4
A5
A6
A38
B2
B4
B5
C1
C4
C7
C10
C12
Describir o uso e indicación de medicamentos e produtos sanitarios de prescrición colaborativa individualizada. A4
A5
A6
A38
B2
B4
B5
C1
C4
C7
C10
C12
Identificar e valorar o uso e indicacións de medicamentos e produtos sanitarios de prescrición independente. A4
A5
A6
A38
B2
B4
B5
C1
C4
C7
C10
C12