Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2020/21
Subject (*) Occupational Science and Foundations of Occupational Therapy Code 653G01109
Study programme
Grao en Terapia Ocupacional
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
First Obligatory 6.5
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Ciencias da Saúde
Coordinador
Canosa Domínguez, Nereida María
E-mail
nereida.canosa@udc.es
Lecturers
Canosa Domínguez, Nereida María
Seoane Bouzas, María de las Mercedes
E-mail
nereida.canosa@udc.es
m.seoaneb@udc.es
Web
General description Esta asignatura pretende o desenvolvemento das competencias que permitan ó alumnado comprender e aplicar os coñecementos relacionados coa Terapia Ocupacional. Descriptor: Coñecemento dos fundamentos teóricos e principios filosóficos, modelos, metodoloxías, técnicas e avaliacións de Terapia Ocupacional necesarios para recoñecer e interpretar os procesos de función-disfunción ocupacional.
Contingency plan 1. Modifications to the contents 2. Methodologies *Teaching methodologies that are maintained *Teaching methodologies that are modified 3. Mechanisms for personalized attention to students 4. Modifications in the evaluation *Evaluation observations: 5. Modifications to the bibliography or webgraphy
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.