Vista para imprimir Exportar a pdf
Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Xerontoloxía Clínica II Código 653491005
Titulación
Mestrado Universitario en Xerontoloxía (Plan 2011)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 6
Idioma
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
Coordinación
Balo García, Aránzazu
Correo electrónico
aranzazu.balo@udc.es
Profesorado
Balo García, Aránzazu
Lodeiro Fernández, Leire
Millan Calenti, Jose Carlos
Núñez Pérez, Antonio
Correo electrónico
aranzazu.balo@udc.es
leire.lodeiro@udc.es
jose.millan.calenti@udc.es
a.nunez@udc.es
Web
Descrición xeral
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos Non 2. Metodoloxías *Metodoloxías docentes que se manteñen - Sesións maxistrais - Recensión Bibliográfica - Proba de resposta múltiple - Atención personalizada *Metodoloxías docentes que se modifican As sesións maxistrais mantéñense de forma virtual a través de Moodle e incorpórase Microsoft teams 3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado A través das aplicación informáticas a demanda 4. Modificacións na avaliación Metodoloxía Peso na cualificación Descrición Asistencia as sesións maxistrais 5% (Avalaríase a asistencia as clases maxistrais). Traballos en clase 10% (Avalaríase o traballo en grupo realizado na aula). Recensións 25%. Avalaríase a análise crítico do artigo indicado. Proba de resposta múltiple 60% (Proba online de tipo test composta por 40 preguntas con 4 opcións de resposta sendo só unha resposta correcta. Cada pregunta que se responda mal restará 0,33 puntos, non restando as respostas en branco. Fórmula: (A-(E*0,33))*10/40. Esta cualificación contribuirá ao 60% da nota total da materia). *Observacións de avaliación: A cualificación da proba de resposta múltiple pasa a contribuír ao 60% da nota final (antes 75%) e realizarase de forma online mediante Moodle. A recensión pasa a pesar 25% (antes 15%) e se inclúe o traballo realizado na clase introdutoria (10%) 5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía Se incorpora material complementario nos diferentes temas para que o alumnado poida comprender mellor os temas obxecto da materia
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías