Vista para imprimir Exportar a pdf
Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Patoloxía e Intervención Xeriátrica II Código 653491007
Titulación
Mestrado Universitario en Xerontoloxía (Plan 2011)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
Coordinación
Castro Iglesias, Maria Angeles
Correo electrónico
angeles.castro.iglesias@udc.es
Profesorado
Castro Iglesias, Maria Angeles
Cordido Carballido, Fernando
Meijide Failde, Rosa
Toro Santos, Francisco Javier de
Vilariño Vilariño, Maria Isabel
Correo electrónico
angeles.castro.iglesias@udc.es
fernando.cordido@udc.es
rosa.meijide.failde@udc.es
javier.toro@udc.es
isabel.vilarino@udc.es
Web
Descrición xeral Que el alumno conozca las principales alteraciones de la salud y las pautas de intervención en neurología, hematología, Infeccioso e hidroterapia.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos non se realizarán cambios 2. Metodoloxías *Metodoloxías docentes que se manteñen se manten a mesma metodoloxia, pero realizarase a través da plataforma Microsoft TEAMS e a ferramenta Moodle. *Metodoloxías docentes que se modifican As sesions maxistrales se realizarán a través de Microsoft TEAMS 3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado realizarase coas diferentes ferramentas: Moodle, correo electrónico e Microsoft TEAMS 4. Modificacións na avaliación Se manteñen, salvo que a proba obxetiva tipo test se realizará a través da ferramenta Moodle e coa supervisión a través de Microsoft TEAMS *Observacións de avaliación: ningunha 5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía Non se realizan cambios
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías