Temas Subtemas
Introdución.
1.Concepto de evolución. Teorías.
2.Niveis de organización dos seres vivos. Patróns de deseño nos animais.
3.Relacións filoxenéticas: homoloxías e analoxías.

Evolución do sistema nervioso.
4.Orixe das neuronas (primeiros sistemas nerviosos).
5.Modelos de sistemas nerviosos.
6.Cambios evolutivos das unidades estruturais básicas do sistema nervioso central de vertebrados.
7.Cambios evolutivos dos circuitos funcionais do sistema nervioso nos vertebrados.
Evolución dos órganos dos sentidos.
8.Fotorrecepción: evolución do sistema visual.
9.Quimiorrecepción: evolución dos sistemas gustativo e olfactivo.
10.Mecanorrecepción: evolución do oído e liña lateral.
Prácticas
Observaranse preparacións do sistema nervioso e órganos dos sentidos de distintas especies de vertebrados e invertebrados.