Metodoloxías
Estudo de casos
Descrición
A atención personalizada realizarase atendendo as dúbidas ou consultas que poidan plantexarse con ocasión do estudo da materia.