Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Estudo de casos A1 A2 A3 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B11 B12 B13 B14 B15 B16 A aprendizaxe desta materia complementarase co estudo da xurisprudencia e coa análise de casos concretos, expoñendo o seu razoamento e conclusións. 20
Proba obxectiva A1 A3 Para valora-lo coñecemento dos aspectos máis relevantes desta materia procederáse á realización dunha proba obxectiva. 80
 
Observacións avaliación

Os criterios de avaliación serán os mesmos en primeira e segunda oportunidade.

Polo que respecta ó alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, a avaliación consistirá na proba obxectiva, que terá un valor do 100% tanto en primeira oportunidade como en segunda.